ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง และ 177321 ตอน 001 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง และ 177321 ตอน 001 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง และ 177321 ตอน 001 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

วัน พฤหัสบดี ที่ 15 พ.ย. 61
177341 เวลา 9.30-11.00 น.
177321 เวลา 11.00-12.30 น.