เชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ

ข่าวอบรม / สัมมนา / ประชุมทางวิชาการ

เชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ "มาตรฐานการจัดงานวิ่งในมุมมองของนิติศาสตร" ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง LB1403 ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์ มช. เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เสวนาเวลา 09.00 - 12.00 น.

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/RPBpQQ

สอบถามเพิ่มเติม 053-942920