ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ตามไฟล์ประกอบข่าว)