ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์

ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ตามไฟล์ประกอบ)