ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 ชั้น 2 และทางเดินบันไดชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธี (e-bidding

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 ชั้น 2 และทางเดินบันไดชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธี (e-bidding

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 ชั้น 2 และทางเดินบันไดชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธี (e-bidding)

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงาน คณะนิติศาสตร์

- เอกสารประกวดราคา