ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ตามรายละเอียดประกอบข่าว