เครือซีเมนต์ไทย(SCG) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานผ่านโครงการ SCGexcellent

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

เครือซีเมนต์ไทย(SCG) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานผ่านโครงการ SCGexcellent

เครือซีเมนต์ไทยรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 เข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทในเครือ โดยสมัครผ่านโครงการ SCGexcellent ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้สและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พี่ปู คณะนิติศาสตร์ , call center - 086 3824 0312 -4 หรือทาง www.scgexcellent.com