ตัวอย่างการทำใบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ตัวอย่างการทำใบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 นักศึกษาสามารถรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาที่สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2551 โดยสามารถดูตัวอย่างการทำใบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้ที่ไฟล์เกี่ยวข้องด้านล่าง