เนติบัณฑิตยสภา เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2555

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

เนติบัณฑิตยสภา เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2555

เนติบัณฑิตยสภา เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2555 สนใจรายละเอียติดตามเพิ่มเติมได้จากไฟล์ประกอบค่ะ