ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ภาคพิเศษ

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ภาคพิเศษ

ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ภาคพิเศษให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าสอบทุกครั้ง และนั่งตามผังห้องสอบตามรายชื่อที่ติดอยู่หน้าห้องสอบ
รายละเอียดตารางสอบติดตามได้ที่ไฟล์ประกอบ