ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคนงานทั่วไป

ข่าวรับสมัครงานอื่นๆ

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคนงานทั่วไป

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคนงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 5,100 บาท จำนวน 2 อัตรา

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 สอบถามเพิ่มเติม 0-5394-2810 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


รายละเอียดติดตามได้จากไฟล์ประกอบและhttp://www.arc.cmu.ac.th/facmu_news/doc/3029.pdf ค่ะ