RSS CMU LAW Twitter CMU LAW FACEBOOK
ข่าวทั่วไป | ข่าวผู้บริหาร | ข่าวทุนการศึกษา | ข่าววิจัย | ข่าวรับสมัคร | ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา
ข่าวอบรม / สัมมนา / ประชุมทางวิชาการ | ข่าวกิจกรรมคลินิกกฎหมาย | ข่าวทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
แสดงหน้าละ 30 รายการ : แสดงหน้าที่ 1/18
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] หน้าถัดไป >>
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu@hotmail.com, lawcmumail@gmail.com