RSS CMU LAW Twitter CMU LAW FACEBOOK
เครือซีเมนต์ไทย(SCG) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานผ่านโครงการ SCGexcellent
เครือซีเมนต์ไทยรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 เข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทในเครือ โดยสมัครผ่านโครงการ SCGexcellent ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้สและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พี่ปู คณะนิติศาสตร์ , call center - 086 3824 0312 -4 หรือทาง www.scgexcellent.com
โดย งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 14:50:44
ผู้เข้าชมทั้งหมด 3158 ครั้ง
ไฟล์ประกอบข่าว 85272.pdf
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu@hotmail.com, lawcmumail@gmail.com