RSS CMU LAW Twitter CMU LAW FACEBOOK
ตัวอย่างการทำใบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 นักศึกษาสามารถรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาที่สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2551 โดยสามารถดูตัวอย่างการทำใบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้ที่ไฟล์เกี่ยวข้องด้านล่าง
โดย งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เมื่อ จันทร์ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เวลา 10:52:56
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2427 ครั้ง
ไฟล์ประกอบข่าว 42587.pdf
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu@hotmail.com, lawcmumail@gmail.com