RSS CMU LAW Twitter CMU LAW FACEBOOK
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ภาคพิเศษ
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ภาคพิเศษ
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ภาคพิเศษให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าสอบทุกครั้ง และนั่งตามผังห้องสอบตามรายชื่อที่ติดอยู่หน้าห้องสอบ
รายละเอียดตารางสอบติดตามได้ที่ไฟล์ประกอบ
โดย งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เมื่อ เสาร์ ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:45:01
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1844 ครั้ง
ไฟล์ประกอบข่าว 1343625559.pdf
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu@hotmail.com, lawcmumail@gmail.com