RSS CMU LAW Twitter CMU LAW FACEBOOK
รายการที่บุคลากรของคณะนิติศาสตร์ ทั้งคณาจารย์และนักศึกษา ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียง ให้กับคณะนิติศาสตร์
คุณเดือน วงษา นักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์รับรางวัลบุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประเภทบุคคล
คุณเดือน วงษา นักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์รับรางวัลบุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประเภทบุคคล
ประจำปีการศึกษา 2554
คุณเดือน วงษา นักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่น 5 รหัส 3904265 รับรางวัลบุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประเภทบุคคล จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๔ “รวมพลังคนไทยทั้งชาติ ร่วมต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2554
ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu@hotmail.com, lawcmumail@gmail.com