ข่าวประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม
กระบวนวิชา 176103  สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมหลัก
  วันจัดกิจกรรม   กิจกรรม/โครงการ รับจำนวน สมัครแล้ว
 
4 เมษายน 2562
(จำนวน 6 ชั่วโมง)
  โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ รอบที่ 3 วันที่ 4 เมษายน 2562
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม....
80 63
 
3 เมษายน 2562
(จำนวน 6 ชั่วโมง)
  โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ รอบที่ 2 วันพุธที่ 3 เมษายน 2562
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม....
80 80
 
27 มีนาคม 2562
(จำนวน 6 ชั่วโมง)
  โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ รอบที่ 1 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม....
80 80
กิจกรรมเสริม
  วันจัดกิจกรรม   กิจกรรม/โครงการ รับจำนวน สมัครแล้ว
 
3 เมษายน 2562
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 4 : โครงการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (รอบที่ 2 วันพุธที่ 3 เมษายน 2562)
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม....
60 46
 
29 มีนาคม 2562
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 4 : โครงการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562)
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม....
60 44
 
13 มีนาคม 2562
(จำนวน 3 ชั่วโมง)
  บรรยายพิเศษ หัวข้อ "Technological Advances in the Fourth lndustrial Rrvolution : What are the Legal lssues"
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
200 112
 
3 กันยายน 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 2 : โครงการภาษาอังกฤษ
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
100 15
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 3 : โครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย กรณีแม่แตง
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
50 50
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 3 : คลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อม
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
40 41
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  ครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 3 : โครงการจัดฉายภาพยนตร์สารคดีและวงสนทนาในประเด็นกฎหมายในสังคม
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
40 24
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 3 : Know Who
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20 20
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 3 : In FoCus
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20 1
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 3 : Beyond Frontier
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20 3
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 3 : การฝึกว่าความศาลจำลอง (moot court ภายในคณะฯและส่งไปแข่งขันระดับประเทศ)
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
40 40
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 3 : โครงการตราชูคู่ชาวบ้าน
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
40 6
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 2 : โครงการ SOUL GOOD ประจำปีการศึกษา 2561
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
100 3
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 2 : โครงการ พลเมืองโลก
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
60 21
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 2 : โครงการภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
25 12
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 2 : โครงการกระบวนการจัดการขยะภายในคณะนิติศาสตร์
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
60 60
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 2 : โครงการกาารจัดการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
60 59

 
  
 
หน้าแรก