ข่าวประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม
กระบวนวิชา 176103  สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมหลัก
  วันจัดกิจกรรม   กิจกรรม/โครงการ รับจำนวน สมัครแล้ว
 
11 กันยายน 2562
(จำนวน 12 ชั่วโมง)
  โครงการทัศนศึกษาปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 วันที่ 11 กันยายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
110 113
 
4 กันยายน 2562
(จำนวน 12 ชั่วโมง)
  โครงการทัศนศึกษาปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่1 วันที่ 4 กันยายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
110 109

 
  
 
หน้าแรก