ข่าวประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม
กระบวนวิชา 176103  สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมหลัก
  วันจัดกิจกรรม   กิจกรรม/โครงการ รับจำนวน สมัครแล้ว
 
7 พฤศจิกายน 2561
(จำนวน 20 ชั่วโมง)
  โครงการให้บริการทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
70 50
 
31 ตุลาคม 2561
(จำนวน 20 ชั่วโมง)
  โครงการให้บริการทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2561
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
70 69
 
27 ตุลาคม 2561
(จำนวน 20 ชั่วโมง)
  โครงการให้บริการทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 วันที่ 27 ตุลาคม 2561
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
70 26
กิจกรรมเสริม
  วันจัดกิจกรรม   กิจกรรม/โครงการ รับจำนวน สมัครแล้ว
 
3 กันยายน 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 2 : โครงการภาษาอังกฤษ
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
100 15
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 3 : โครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย กรณีแม่แตง
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
50 50
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 3 : คลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อม
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
40 41
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  ครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 3 : โครงการจัดฉายภาพยนตร์สารคดีและวงสนทนาในประเด็นกฎหมายในสังคม
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
40 24
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 3 : Know Who
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20 20
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 3 : In FoCus
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20 1
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 3 : Beyond Frontier
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20 3
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 3 : การฝึกว่าความศาลจำลอง (moot court ภายในคณะฯและส่งไปแข่งขันระดับประเทศ)
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
40 40
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 3 : โครงการตราชูคู่ชาวบ้าน
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
40 6
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 2 : โครงการ SOUL GOOD ประจำปีการศึกษา 2561
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
100 3
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 2 : โครงการ พลเมืองโลก
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
60 21
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 2 : โครงการภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
25 12
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 2 : โครงการกระบวนการจัดการขยะภายในคณะนิติศาสตร์
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
60 60
 
29 สิงหาคม 2561
(จำนวน 60 ชั่วโมง)
  โครงการ project-based นักศึกษาชั้นปีที่ 2 : โครงการกาารจัดการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
60 60

 
  
 
หน้าแรก